het moment kan de hals hierna opzij gelegd worden.
 
Body
 
Ook het werk aan de body begint simpel. Namelijk met het inhameren van de snaargeleiders door de body heen. De zes losse ringetjes tik je er voorzichtig met een nylon hamer in.
Dan is hierna de beurt aan het achterste element en de kam. Die moeten aan elkaar vastzitten. Het achterste element bevestig je door middel van drie schroeven aan de kam. Dat is niet alles. Het element moet verend opgehangen worden zodat het hoger of lager gesteld kan worden. In de regel gebeurt dat met veertjes, maar bij Migthy Mite gaat men uit van een rubberen ringetje. Bijgeleverd wordt een slangetje waarvan we ons aanvankelijk afvroegen waar die voor diende. Het is de bedoeling dat de rubberen ophangringetjes daar af geknipt worden (zie foto 6 en 8). Vervolgens bevestig je het element aan de plaat. Het voordeel van rubberen ringetjes, is dat ze niet kunnen rammelen of storen.
Zit de zaak aan elkaar vast, dan leid je de pick-up draden alvast via een tunneltje naar de plaats waar later de potmeters komen te zitten. Daarbij moet je niet vergeten een aardedraadje aan te brengen. De mogelijkheid bestaat dat de platen later niet helemaal op elkaar aansluiten, waardoor er storing kan optreden. Dat extra draadje leid je ook door het eerder genoemde tunneltje heen, waarna je alvorens de kam op de body vast te schroeven. het uiteinde ervan eronder klemt.
Bij het vastschroeven zal blijken dat er al vier schroefgaten voorgeboord zijn. Het betreft de vier achterste gaten, wat men natuurlijk gedaan heeft om de plaats van de kam te kunnen bepalen. Zaten die gaten er namelijk niet, dan moest de zelfbouwer de afstand kam-brugzelf berekenen. Met alle nare gevolgen vandien. De twee voorste schroefgaten vervolgens, boor je op de eerder beschreven manier met afgeplakte boor. Dat afplakken moet natuurlijk overnieuw gedaan worden, aangezien het nu om langere schroeven gaat.
De bevestiging van het voorste element ziet er anders uit. Die wordt niet aan de slagplaat bevestigd maar op de body in de daartoe aangebrachte ruimte. Dat betekent dat er weer geboord moet worden. De plaats van het voorste element moet heel voorzichtig bepaald wor-
12. De draden in elkaar draaien.
14. Putjes in de hals voor de schroefgaten.
16. Complete gitaar zonder snaren.
13. Regelgedeelte en uitgang aangesloten.
15. Gaten in de hals.
17. Scheef inzagen van de gleufjes in de topkam.
 
den. Zit die namelijk maar iets scheef, of teveel naar voren of naar achteren, dan kom je later in de problemen. De plaat past bijvoorbeeld niet of de snaren lopen er niet precies op de juiste plaatsten overheen. Ook wij hebben ons daar lelijk in vergist, zodat de schroefgaten verkeerd zaten. Het probleem is dan hoe kriig je er de nieuwe schroefgaten naast. Probeer het maar eens met keihard hout als pallisander. De oplossing die wij vonden, was het opvullen van de oude schroefgaten met strips van pallisander. Maar die moet je maar net bij de hand hebben!
Kortom, ga bij het plaatsen van het voorste element niet overhaast te werk. Zitten de schroefgaten eenmaal wel op de goede plaats, dan kan het element bevestigd worden. Wij hebben evenals bij het voorste element voor de rubberen ophanging gekozen, maar in feite is dat niet noodzakelijk.
Bij het vastschroeven van het element kun je het beste alvast schatten hoe hoog het moet
staan ten opzichte van de later aan te brengen hals en snaren. Moet je de zaak weer verstellen, dan moet de slagplaat er weer af. De draden van het voorste element tenslotte, leid je ook weer door een tunneltje naar de uitsparing voor het regelgedeelte. Aan de beurt is nu de slagplaat die als gezegd heel snel beschadigt. Wees dus voorzichtig.
De gaten boor je weer op de bekende manier zo recht mogelijk. Ook de schroeven zet je er zo recht mogelijk in. Daarbij kun je het beste langzaam met de schroevedraaier draaien.
 
Reglaars
 
Dan is nu de beurt aan de potmeters en de driestanden schakelaar. Je begint met ze op het bevestigingsplaatje vast te zetten, waarbij de potmeters het beste met ringetjes bevestigd kunnen worden. Dat staat een stuk beter dan wanneer de knoppen zo hoog uitsteken.
Wat het solderen betreft, kunnen we kort zijn. Dat gebeurt via
een bijgeleverd aansluitschema dat we hierbij af zullen drukken. Ook hier weer is het zaak om zo secuur mogelijk te werk te gaan. Let goed op de tekening en schroef het geheel niet vast na het op z’n werking gecontroleerd te hebben. Een draadje vergeet je namelijk heel gauw, en dan werkt de zaak niet goed. Een condensator ontbrak als gezegd.
Is de uitgangsplug aangesloten, dan kun je de gitaar op een versterker aansluiten en nagaan of alles naar behoren functioneert. Is dat, zoals bij ons, niet het geval, dan heb je iets verkeerd aangesloten. In ons geval ontbrak een aardeverbinding.
Ga je het uiteindelijk functionerende regelgedeelte aansluiten, dan kun je de draden het beste in elkaar draaien (zie foto 12).
De rest van de procedure is bekend: je brengt de knoppen aan en schroeft die vast met een bijgeleverd imbussleuteltje, en bevestigt de uitgang en de draagbandknopen. Voor al deze werkzaamheden moet weer het nodige geboord worden.
 
Hals aan body
 
En dan komen we nu aan een paar hachelijke karweitjes. De eerste daarvan is de bevestiging van de hals aan de body.
In de body zijn weliswaar gaten voor de schroeven aangebracht, maar in de hals niet. Het zal iedereen duidelijk zijn dat je dus zeer voorzichtig te werk moet gaan. Je kunt zomaar in de hals prikken en vier gaten boren. Het risico dat de hals uit het lood komt te staan is te groot. Al is het maar een fractie, het gevolg zal zijn dat de hoge en lage E snaren niet evenwijdig met de hals lopen, waardoor de bespeelbaarheid nadelig beïnvloed zal worden.
Wat je dus moet doen, is het volgende: je legt hals en body omgekeerd neer, schuift ze aan/in elkaar en brengt vervolgens de vier bevestigingsschroeven aan in de vier gaten. Met de nylon hamer tik je op de vier schroeven, waarna putjes in de hals ontstaan. Als het goed is, zitten die putjes precies op de plaats waar die gaten moeten komen.
Dan ga je volgens het diverse malen aangehaalde systeem boren, en doet dat zo precies mogelijk. De hals kan nu vastgeschroefd worden. Controleer echter heel goed of de hoge E snaar goed langs de hals loopt. In ons geval was namelijk sprake van een lichte afwijking. We moesten de hals toen losschroeven en de bevestigingsholte op
Pagina 2 Pagina 2 Pagina 2  Pagina 4 Pagina 4