Alleen moeten ambitieuze doe-het-zelvers er in dit geval niet al te veel van uitgaan, dat ze goedkoper uit zijn. Het tegendeel is vaak het geval. Het grote voordeel van een project zoals ons dat altijd voor ogen heeft gestaan, is dat degene die eraan begint, iets heeft dat van hemzelf is. Iets dat hij naar eigen smaak en keuze samen heeft gesteld. In komende bladen zullen we af en toe (niet elke maand, gezien het werk en de voorbereiding die er aan vast zitten) zo’n projectje presenteren. Daarbij zullen we uitgaan van eigen ervaringen. We merken dus onder het motto dat als „wij het kunnen, elke lezer met enige handigheid het kan.”
We beginnen deze maand met een gitaar. Daarbij maken we gebruik van componenten van Mighty Mite. Op zich zou je zeggen dat het niet zo’n probleem is, een gitaar uit losse componenten opbouwen. Dat het enorm tegen kan vallen, zal uit het nu volgende artikel blijken.
 
Mogelijkheden
 
Mighty Mite is niet de enige firma die losse onderdelen vervaardigt waarmee een gitaar of basgitaar samen te stellen is. Di Marzio doet het ook, evenals Schecter. De laatste echter, levert eerste-klas onderdelen die niet in grote aantallen verkrijgbaar zijn. Wat Di Marzio betreft, ligt het accent eigenlijk nog steeds op de elementen.
Mighty Mite heeft met Schecter gemeen, dat de klant kan kiezen uit onderdelen van verschillende houtsoorten. Je kunt je gitaar of bas dus net zo duur of goedkoop maken als je wilt. Nog iets wat alle drie de firma’s gemeen hebben, is de enorme varietëit aan, mogelijkheden. Iemand dus die een instrument wil samenstellen en daarbij niets wil solderen, kan de hele zaak kant-en-klaar kopen. Tenminste als hij uitgaat van een Stratocaster model. De mogelijkheden bij Mighty Mite zijn wat dat betreft te gevarieerd om op te noemen. In feite kun je alle kanten op.
Je kunt Telecasterachtige gitaren samenstellen, Stratocasterachtigen, Precision- en Jazz bassen al dan niet met doorlopende hals, Les Paul-
Plannen voor artikelen over zelfbouw, hebben we al even vaak gemaakt als verworpen. Meestal lag de hoofdreden daarvoor aan de indruk dat men in toenemende mate een soort herkenbaarheid aan het eigen instrument wil geven. Maar na veel heen en weer praterij kwamen we in de regel tot de conclusie dat slechts een kleine minderheid van de MM lezers een bepaald zelfbouwproject tot een redelijk einde zou kunnen brengen. En dat die categorie ook buiten ons blad om wel aan het knutselen zou slaan. Wilden we die mensen dus een plezier doen, dan moest het op te zetten project dermate specialistisch zijn, dat het overgrote merendeel van de lezers er weinig tot niets meer aan zou hebben. We zouden ons doel voorbij schieten. Hoogstens zouden we beginnende knutselaars in plaats op het goede, precies op het verkeerde pad brengen door ze dingen voor te stellen die voor hen nauwelijks haalbaar zijn. Dus moest een bepaald op te zetten zelfbouwproject uitgaan van los verkrijgbare componenten, die in principe door iedereen met enige handigheid en een secure instelling, tot één geheel te voegen zijn.
 
achtigen (wat in dit geval een aardige bijkomstigheid is gezien het feit dat de importeur van Migthy Mite tevens Gibson importeert) plus de nodige fantasiemodellen.
Van de mogelijkheid om een complete gitaar in elkaar te zetten, zullen niet al te veel mensen gebruik maken. Het zal in regel hoofdzakelijk gaan om het wijzigen van een al bestaande gitaar of het vervangen van minder goed functionerende onderdelen. Maar ook is het dus mogelijk om een hele gitaar uit losse onderdelen in elkaar te zetten. Het aardige daarvan is dat je de gitaar of bas net zo duur of goedkoop kunt maken als je zelf wilt. Met andere woorden, je kunt zelf de kwaliteit van de gebruikte onderdelen bepalen.
Voor het project van deze maand, kozen we het Telecaster-model. Ook in dit geval zijn de mogelijkheden legio. In feite kun je het jezelf zo moeilijk of gemakkelijk maken als je maar wilt. Als gezegd geldt hetzelfde voor de uiteindelijke prijs van je instrument. Ga je namelijk uit van een body van essehout (ash) zoals bij een Tele gebruikelijk is, dan ben je voor die body het luttele bedrag van 275,- gulden kwiit. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Het hierbij afgedrukte prijslijstje zal dat verduidelijken. Jammer genoeg is het ondoenlijk om in dit artikel een complete prijslijst van alle Mighty Mite artikelen af te drukken. We zullen ons daarbij dus beperken tot het model
„Tele”. Het zal de lezer daarbij opvallen dat hij niet alleen de body zo duur of goedkoop kan maken als hij maar wil. Hetzelfde geldt voor de hals en in mindere mate voor de gebruikte hardware. Wij hebben een Tele Brass Kit gebruikt, maar ook een uitvoering in chroom behoort tot de mogelijkheden.
Moet de in elkaar te zetten gitaar het Strat model krijgen dan zijn de mogelijkheden wat onderdelen als slagplaat, elementen en schakelingen betreft nog veel groter. Je kunt bijvoorbeeld te werk gaan als bij de Tele van dit artikel, maar je kunt het jezelf nog gemakkelijker maken door de slagplaat compleet met elementen en schakeling te kopen. Bij de Tele ligt dat moeilijker, omdat niet alle onderdelen aan de plaat vastzitten, maar ook omdat de plaat in feite uit drie losse stukken bestaat. Maar dit terzijde. Wat de te gebruiken hals betreft, kozen wij voor een maple uitvoering die bovendien gelakt was. De mogelijkheid om een hals ongelakt te kopen bestaat ook. De koper is in dat geval f 100,- goedkoper uit.
Heb je eenmaal alle onderdelen via een prijsopgave en het zeer uitgebreide foldermateriaal uitgezocht, dan kun je tot een totale kostenberekening komen. In ons geval zag die er als volgt uit:
Rosewood body    f  1.125,-
Brass Kit    f  575,-
Maple Neck    f  315,-
Gelakt    f  100,-
Totaal    f  2.115,-
Onze Tele is dus nog tamelijk prijzig geworden. Dat wordt veroorzaakt door de gebruikte body. Wij hebben namelijk gekozen voor een rosewood (pallisander en niet rozehout zoals vaak gezegd wordt) uitvoering om een apart tintje aan de gitaar te geven. Bovendien heeft die massieve pallisander body natuurlijk invloed op de klank van het instrument.
Bij de Brass Kit tenslotte, zijn alle losse onderdelen behalve snaren inbegrepen.
 
Faciliteiten
 
Heb je uitgezocht welke onderdelen je wilt gebruiken, dan kun je aan de slag gaan. Zoals op de bijgaande foto te zien is, heb je een losse hals, een losse body die vacuümverpakt op een kartonnen plaat zit, plus nog twee platen met vacuümverpakte onderdelen. Het eerste probleem dient zich al aan bij het uitpakken. Vooral kleine onderdelen als schroeven blijven aan het platic vastkleven en moeten er dus zorgvuldig afgehaald worden. Meteen moet er dan al begonnen worden met het ordenen van de onderdelen. De schroeven kun je het beste apart leggen, waarna je eerst uitzoekt wat waar bij hoort. De firma Mighty Mite levert er namelijk geen duidelijke handleiding bij. En ben je wat de bevestiging betreft, op de verkeerde weg, dan zijn die eerste fouten moeilijk te herstellen Bovendien is het heel goed mogelijk dat er niet voldoende schroeven bijgeleverd worden. In ons geval ontbraken er drie. Tel nog in de winkel dus alles goed na. Ontbreken er schroeven, dan zal de winkelier die ongetwijfeld in voorraad hebben. Nog een onderdeeltje dat waarschijnlijk zal ontbreken, is een later bij het solderen in te bouwen condensator. Daarvoor kun je het beste een 47 N gebruiken. Elke elektronica-zaak zal ze in voorraad hebben.
Vervolgens is het gebruikte gereedschap uitermate belangrijk, evenals de vaardigheid om er mee om te kunnen gaan. Nodig heb je: een schaar of kniptangetje verschillende vijltjes en zaagjes een houtboor en een priem (de
   Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 2