eerste liefst elektrisch)
een soldeerbout
schroevedraaiers (kruis)
een nylon hamer.
Hoewel wij aanvankelijk een handboor gebruikten, kwamen we er al heel gauw achter dat die bepaald niet ideaal is. De schroefgaten moeten namelijk loodrecht zijn. Met een handboor gaat dat aanmerkelijk minder secuur en vooral minder snel dan met een elektrische boor.
Nog iets waar heel goed op gelet dient te worden, is de ondergrond waarop je werkt. Vooral onderdelen als de slagplaat krassen meteen. Overbodige obstakels moeten dus vooraf verwijderd worden.
 
 
Hals
 
En dan ga je aan de gang. Je begint met de hals. De snaarmechanieken om precies te zijn. De eerste handeling bestaat uit het aan brengen van de ringetjes waar de staafjes doorheen moeten lopen (zie foto 3). Met een nylon hamer tik je ze in de daartoe aangebrachte gaten. Het volgende werkje is al wat lastiger: de snaarmechanieken moeten aangebracht worden. Je begint met uit te zoeken welke mechaniek er voor- en achteraan moeten zitten. Vier mechanieken zijn namelijk hetzelfde, maar zowel het achterste als het voorste hebben een „lipje” waardoorheen een schroefje vastgezet moet worden. De tussenliggende mechanieken sluiten op elkaar aan. De schroefgaten worden in dat geval dus gevormd door twee halve uitsparingen die één geheel vormen. Het merkwaardige bij Migthy Mite is dat vijf mechanieken hetzelfde zijn, en dat alleen de achterste dat „lipje” heeft (zie foto 5).
Voordat je de mechanieken vastschroeft leg je ze eerste op hun plaats. Het is namelijk heel goed mogelijk dat ze niet helemaal passen, zodat er hier en daar wat gevijld zal moeten worden. De plaatsen van de schroeven geef je vervolgens aan met een priem, waarna de boor voor het eerst ter hand genomen moet worden.
Zoals op de foto te zien is, kun je de boor zelf het beste afplakken. Je meet dus met de schroef op hoe diep de boor moet gaan en geeft dat aan met plakband. Je boort dan nooit te diep of te ondiep. Het volgende karweitje is het vastzetten van de mechanieken. Daarbij moeten de schroeven niet al te vast gezet worden omdat de koppen er weleens af zouden kunnen breken. Voor
1.  en 2. onderdelen  
3. Hameren met een nylon hamer
4. Boren van de schroefgaten voor de mechanieken
5. Schroeven niet te strak draaien!
6. Bevestigen van het achterste element aan de kam. Let op de rubber ringen.
7. Brug/kam met element. Het losse draadje is de aarde.
8. Rubberen ringen voor het voorste element.
9. Bevestiging van het voorste element.
10. Bevestiging van de slagplaat. Schroeven goed recht, langzaam indraaien.
11. Solderen aan de hand van het aansluitschema.
Pagina 1 Pagina 1  Pagina 3 Pagina 4 Pagina 3